Informatie Overheid

Informatie Overheid

Informatie Overheid Echtscheiding Informatie Overheid Echtscheiding Op deze pagina treft u cijfers over echtscheiding en recente onderzoeken naar echtscheiding. Daarnaast zijn er brochures…
Mediators Federatie Nederland

Mediators Federatie Nederland

Op 1 januari 2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van start gegaan. De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep...
Het juridisch loket

Het juridisch loket

Het Juridisch Loket Elke partij in een conflict kan mediation voorstellen. Het Juridisch Loket kan u verwijzen naar een mediator. Het Juridisch Loket kan ook het voorstel van mediation voorleggen aan de andere partij. Als het conflict al voor de rechter speelt, kan...
Afschriften Opvragen

Afschriften Opvragen

Informatie over afschriften Onderstaand vindt u hyperlinks voor het opvragen van een afschriften van aktes welke noodzakelijk zijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. U kunt deze akte met uw digid opvragen. Let op dat de afschriften van de aktes...
Mijn Pensioen Overzicht

Mijn Pensioen Overzicht

Mijn Pensioenoverzicht Op deze website kunt u door in te loggen met uw digid zien bij welke maatschappijen en hoeveel ouderdomspensioen u heeft opgebouwd.
Villa Pinedo

Villa Pinedo

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Lees de brief...