Rechtbank

Wanneer u gehuwd bent is het nog steeds noodzakelijk dat wanneer u niet meer samen verder wilt u via de rechtbank uw huwelijk moet laten ontbinden. Ook wanneer u geregistreerd partner bent met minderjarige kinderen ontkomt u hier niet aan.

Gelukkig hoeft u als u via de rechter een scheiding regelt niet altijd allebei een advocaat in de hand te nemen om een echtscheiding te regelen. Het aantal vechtscheidingen is weliswaar de afgelopen jaren afgenomen maar het zijn er nog altijd veel te veel.

Wanneer u samen uw scheiding regelt kunt u ook in samenspraak uw scheiding laten bekrachtigen door de rechtbank. U kunt dan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in laten dienen. Zenon Scheidingsdesk regelt dit voor u. U hoeft zelf niet voor de rechter te verschijnen.

Executoriale titel

De bekrachtiging door de rechter levert een executoriale titel op. Dit betekent dat de afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant en ouderschapsplan beter kunnen worden afgedwongen wanneer men de afspraken niet nakomt. Ook voor mensen die niet zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben maar samenwonen en samen kinderen hebben is het mogelijk om de afspraken in het verplichte ouderschapsplan door de rechter te laten bekrachtigen. Ook zij hebben dan een executoriale titel. Dit zorgt ervoor dat overheidsinstanties zoals Duo studiefinanciering en het LBIO (Landelijk Bureau Innning Onderhoudsbijdrage) uw ouderschapsplan erkent.

Let op het LBIO werkt (nog) niet met een notariële akte, welke weliswaar ook een executoriale titel oplevert.

De kosten voor de rechtbank zijn bij alle rechtbanken hetzelfde en wordt griffierecht genoemd. Bij een echtscheiding betaalt u in 2018 € 145,50 per persoon. Wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging bedraagt het griffierecht voor onvermogenden € 39,50 per persoon. De kosten van een bekrachtiging door een rechter varieert in dat geval van € 79,- tot € 291,- voor het griffierecht. Voor het opstellen van een verzoekschrift en het opmaken van een akte van berusting en het verzorgen van de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand en de noodzakelijke pensioenmededelingen kunnen ook kosten in rekening worden gebracht.

Benieuwd naar onze kosten?

Bekijk ons vast tarief

vaste laagste prijs

 

Contact

Wanneer u een vraag wilt stellen neemt u dan contact met ons op.

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach

Laura Vrieling

Mediator in Breda en Tilburg