Mediator in Breda

Op 1 januari 2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van start gegaan. De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Kwaliteitsregister

De Mediatorsfederatie Nederland houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitsstelsel. Het MfN-register (voormalig NMI register) is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). MfN-registermediators staan voor kwaliteit!