U bevindt zich hier: Scheidingsdesk » Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Afspraak is afspraak, wat je afspreekt moet je nakomen.

In veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Dit betekend kort gezegd dat de tijdens het huwelijk gespaarde inkomsten, jaarlijks verdeeld worden tussen echtgenoten. Dit wordt bijvoorbeeld afgesproken, omdat een van de partners de zorgtaken van de kinderen op zich neemt en hierdoor geen eigen vermogen op kan bouwen. Hieraan wordt in de praktijk echter weinig uitvoering gegeven, totdat er sprake is van een echtscheiding. Dan moeten alle opgebouwde inkomsten alsnog verrekend worden en dat is een moeilijke opgave.

Wat is een periodiek verrekenbeding precies?

In een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af de tijdens het huwelijk gespaarde inkomens (dus nadat de kosten van de gezamenlijk huishouding zijn voldaan) jaarlijks met elkaar te delen. De vermogens van ieder van de echtgenoten blijven gescheiden, maar wat tijdens het huwelijk wordt verdiend, wordt met elkaar gedeeld. Een mooi streven, maar daar wel wat voor gedaan worden. Jaarlijks verrekenen dus.

Wat gebeurt er tijdens een echtscheiding wanneer het periodieke verrekenbeding niet is nagekomen?

Omdat het niet redelijk zou zijn dat geen gevolg wordt gegeven aan het vastgestelde periodieke verrekenbeding, zal de rechter oordelen dat er aan het einde van het huwelijk alsnog tot verrekening zal worden overgegaan, zelfs wanneer er een vervalbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen. De verplichting om uitvoering te geven aan het verrekenbeding verjaart namelijk niet en blijft bestaan. Uit voorgaande uitspraken van de rechter blijkt dat echtgenoten elkaar, ondanks het vervalbeding, niet in redelijkheid aan zo’n beding kunnen houden. Wanneer de periodieke verrekening niet is uitgevoerd betekend dit dus dat aanstaande ex-echtgenoten voor een moeilijke klus komen te staan, nu mag namelijk uitgezocht worden wat er over de afgelopen jaren allemaal is opgebouwd.

Niet zelden blijkt dit zelfs een onmogelijke klus, bijvoorbeeld wanneer het te verrekenen inkomen is vermengt met het privévermogen. Vaak komt de rechter er dan tussenin om een einde te maken aan de eindeloze discussie. De rechter kan in zo’n geval beslissen dat als gevolg van het niet uitvoering geven aan het periodiek verrekenbeding, er alsnog sprake is van een gemeenschappelijk vermogen. (In principe komt het er dus op neer dat alles op de zelfde manier wordt verrekend alsof u in gemeenschap van goederen was gehuwd. Het enige verschil is dat tegenbewijs in dit geval mogelijk is. Wanneer je kunt bewijzen dat er sprake is van (privé) vermogen dat voor het huwelijk is opgebouwd, hoeft dit niet meegenomen te worden in de verrekening en blijft dit dus van jezelf.)

Neem contact op

Wij helpen u graag

Hoe kan er wel jaarlijks verrekend worden?

Dat er geen uitvoering wordt gegeven aan het periodiek verrekenbeding heeft vaak te maken met het feit dat men geen idee heeft hoe er aan het periodiek verrekenbeding uitvoering moet worden gegeven. Men heeft namelijk het beeld dat de uitvoering gepaard gaat met een uitvoerige administratie, terwijl de uitvoering praktisch gezien helemaal niet lastig hoeft te zijn. Een simpele oplossing is bijvoorbeeld, om alle te verrekenen inkomens op de gezamenlijke betaalrekening over te maken. Nadat alle kosten van de huishouding hiervan zijn betaald, kan het overschot worden overgemaakt op een gezamenlijke spaarrekening, of bij helften worden overgemaakt op de privérekeningen.

De oplossing voor wanneer men niet langer wilt vastzitten aan het periodieke verrekenbeding?

Krijgt men tijdens het huwelijk spijt van het opgenomen periodieke verrekenbeding, dan is het nog mogelijk om het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden te wijzigen of zelfs helemaal weg te halen. Hiermee ontkom je echter niet aan de verplichting om over de voorgaande jaren alsnog te verrekenen. Onze mediators kunnen u begeleiden tijdens het maken van goede afspraken hierover en het vastleggen hiervan.

Conclusie

Heeft men een periodiek verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, dan moet dit ook nagekomen worden. Ook wanneer er een vervalbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen, moet de afspraak nagekomen worden. Door de eisen van redelijkheid en billijkheid is een vervalbeding namelijk nietig. Ga je scheiden en is er nooit uitvoering gegeven aan het verrekenbeding, dan kan het een lastige klus worden om alle gespaarde inkomsten van de afgelopen jaren te berekenen. Onze mediators kunnen begeleiding bieden tijdens het scheidingsproces en kunnen u een passend advies bieden voor uw persoonlijke situatie. Daarnaast kunnen zij u begeleiden met het vastleggen van de gewenste afspraken voor na de scheiding en u begeleiden naar een advocaat voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding.

Hans Kurvers mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok mediator in Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Laura Vrieling mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Laura Vrieling

Mediator in Breda

Dieuwertje Suurland kindercoach

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach in Breda

mfn registermediator
nederlandse mediators vereniging
mediators familierecht familiemediation
raad voor rechtbijstand