U bevindt zich hier: Scheidingsdesk » Huurwoning en scheiding

Wie mag er in de huurwoning blijven wonen?

Stel, je heb samen met je partner gekozen om te gaan wonen in een huurwoning, of je bent bij je partner ingetrokken in de huurwoning en vervolgens getrouwd. Wat betekent dit voor de huurovereenkomst? Wat gebeurt er nu wanneer men wil scheiden? Een hele hoop vragen, maar gelukkig zijn er op deze vragen duidelijke antwoorden te geven.

Men wordt automatisch medehuurder wanneer men het huwelijk sluit

Trek je bij je partner in en stap je een paar maanden later in het huwelijksbootje? Dan wordt je automatisch medehuurder van de huurwoning vanaf het moment dat jullie getrouwd zijn, ook wanneer er op de huurovereenkomst alleen de naam van je partner vermeld staat. Dat men medehuurder wordt, betekent ook dat vanaf dat moment beide partijen aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Wat gebeurt er bij een scheiding?

Wanneer er sprake is van een scheiding dienen partijen goede afspraken te maken over de gevolgen
hiervan. Zo ook wie er in de huurwoning mag blijven wonen nadat het huwelijk
definitief is ontbonden. Het huwelijk is definitief ontbonden nadat de
echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van
burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk zich heeft voltrokken.

Wie mag er in de woning blijven wonen na de scheiding?

In de echtscheidingsbeschikking uitgesproken door de rechter staat over het algemeen vaak wie het huurrecht van de huurwoning toegewezen heeft gekregen. Wanneer partijen zelf tot een overeenstemming zijn gekomen, kunnen zij ook de rechtbank verzoeken de door hun gemaakte afspraken vast te laten leggen in deze beschikking. In dit geval kunnen partijen vaak ook goede afspraken maken over wie er tijdens de scheiding in de woning verblijft.

Indien partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen over wie er in de huurwoning mag blijven wonen, dan zal de rechtbank hierover een beslissing nemen. De rechter zal hierbij de belangen van beide partijen afwegen. Een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld of er kinderen zijn, de hoofdverblijfplaats van de kinderen zal dan worden meegenomen in de beslissing. Ook de vraag wie er wel of niet over geschikte woonruimte kan beschikken, speelt een rol.

Wat als er in de echtscheidingsbeschikking niets is bepaald over het huurrecht?

Wanneer er niets is vermeld in de echtscheidingsbeschikking over het huurrecht is het belangrijk om te weten of er sprake is van een hoofdhuurder of een medehuurder van de huurwoning.

Wanneer je bij je partner intrekt en je gaat trouwen, wordt je automatisch medehuurder van de huurwoning. In dit geval sta je niet met je naam op de huurovereenkomst, maar ben je dus wel medehuurder geworden, doordat je met je partner in het huwelijk bent getreden. Wanneer de hoofdhuurder in dit geval de woning verlaat, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Het enige wat de nieuwe hoofdhuurder moet doen, is de verhuurder hiervan op de hoogte stellen. Hiervoor is geen tussenspraak van de rechter nodig. Wanneer de situatie omgekeerd zou zijn en  de medehuurder de woning zou verlaten, verliest deze het medehuurderschap. Omdat er verder niets is verandert aan de huurovereenkomst, hoeft de medehuurder ook niet op te zeggen, omdat de huurovereenkomst van de huurwoning is blijven staan op naam van de hoofdhuurder.

Dan is er nog de situatie waarin beide partners hoofdhuurders zijn en de huurovereenkomst op beide namen staat. In dit geval kan de huurovereenkomst alleen gezamenlijk worden opgezegd, het huurrecht is namelijk ondeelbaar. Indien een van hen in de woning wil blijven kan hij/zij dit verzoek doen aan de verhuurder om een nieuwe overeenkomst te sluiten. De verhuurder kan ervoor kiezen dit verzoek te weigeren, maar dan bestaat de kans dat partijen alsnog naar de rechter stappen om het huurrecht van de huurwoning aan een van hen toe te delen.

Bel ons

Voor meer informatie

Tijdelijk verlaten van de woning tijdens de echtscheidingsprocedure

In de praktijk blijkt dat er maanden kunnen verstrijken tussen het moment dat partijen het echtscheidingsverzoek indienen en het moment dat het huwelijk daadwerkelijk ontbonden is. Meestal willen aanstaande ex-partners tijdens deze periode dan ook zo snel mogelijk uit huis bij hun partner. Maar soms kan het zijn dat geen van beiden de huurwoning wilt verlaten. In dit geval kan er een voorlopige voorzieningenprocedure gestart worden, de rechter doet dan uitspraak over wie er in de woning mag blijven wonen in de maanden tot de echtscheiding.

Wat zijn de regels bij geregistreerd partnerschap

Voorgaande regels gelden ook wanneer er sprake is van geregistreerd partnerschap.

Neem contact op

Wij helpen u graag

Hans Kurvers mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok mediator in Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Laura Vrieling mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Laura Vrieling

Mediator in Breda

Dieuwertje Suurland kindercoach

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach in Breda

mfn registermediator
nederlandse mediators vereniging
mediators familierecht familiemediation
raad voor rechtbijstand