Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

Jongeren vertellen aan ouders, scheidingsprofessionals, overheid en hulpverleners wat de langdurig beschadigende effecten van (v)echtscheiding bij kinderen zijn. De missie van Villa Pinedo is beschadiging bij kinderen in (v)echtscheidingssituaties voorkomen cq verzachten.

In de visie van Villa Pinedo zijn jongeren de adviseurs van volwassenen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. En daarmee volwassenen (zowel ouders als professionals), zichzelf en andere leeftijd- en lotgenoten te adviseren en ondersteunen.

Het motto van Villa Pinedo: Kinderen spreken-volwassenen luisteren.
De plek voor kinderen van gescheiden ouders

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren van gescheiden ouders aan de slag, dat is wat de stichting zo bijzonder maakt. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. De jongeren (15-23) geven trainingen aan kinderrechters, advocaten, mediators, jeugdzorg en docenten.Zij maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat.