U bevindt zich hier: Zenon Scheidingsdesk » Rechtbank scheiding aanvragen

Zenon Scheidingsdesk

Rechtbank scheiding aanvragen

Hoe een scheiding aanvragen?

Scheiden bij de rechtbank

Wanneer u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen dan moet er een verzoek tot scheiding worden ingediend bij de rechtbank. Het indienen van een scheidingsverzoek kunt u niet zelf doen maar moet worden ingediend door een advocaat. De advocaat dient namens u en de mediator een gemeenschappelijk verzoek tot scheiding in bij een rechtbank. U kunt zelf een rechtbank in Nederland kiezen bijvoorbeeld wanneer u weet dat een rechtbank sneller is dan de rechtbank bij u in de buurt.

Gemeenschappelijk verzoek

Wanneer u de scheiden samen aanvraagt dan gaat de rechter er van uit dat de afspraken in goed overleg zijn gemaakt. De rechter toetst allen de afspraken dien niet in strijd zijn met de wet. U hoeft ook niet naar een zitting te komen. De rechter bekijkt de afspraken en bekrachtigt de afspraken welke door de advocaat in het verzoekschrift zijn vermeld in zijn uitspraak. Deze uitspraak heeft een beschikking en aan deze beschikking wordt dan het ouderschapsplan en het convenant gehecht. Hierdoor krijgen het ouderschapsplan en het convenant dezelfde titel (executoriale) als de beschikking. dit kan van pas komen wanneer u een deurwaarder moet inschakelen omdat de afspraken niet worden nagekomen. Een gemeenschappelijk verzoek gaat sneller, kost minder en is minder schadelijk voor u en uw kinderen. Wanneer het mogelijk is probeert u dan in eerste instantie om samen afspraken te maken over uw scheiding.

Eenzijdig verzoek

Wanneer een van u beiden het niet eens is met het verzoek tot scheiding of u kunt of wilt geen afspraken maken dan moet u ieder een eigen advocaat nemen. Dit wordt eenzijdig verzoek genoemd. Een eenzijdig verzoek is veel duurder dan een gezamenlijk verzoek en u kunt de kosten voor de mediator en de indiening dan ook niet delen. Ook betaalt u allebei nu het griffierecht. Wanner u een eenzijdig verzoekschrift indient bij de rechtbank dan heeft de advocaat van de ander zes weken de tijd om te reageren. Dit heet het “verweer”. Hierna komt er een zitting op de rechtbank. De rechter zal het verzoek tot scheiding behandelen en doet daarna een beschikking. Ook kunt u nog verschillende andere procedures moeten aanspannen. Deze worden nevenvoorzieningen genoemd. Wanneer u een afspraak wilt voor de tijd totdat de rechter een uitspraak doet kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Meer informatie neemt u dan contact met ons op of kijkt u hier

Contact

Wanneer u een vraag wilt stellen neemt u dan contact met ons op.

Hans Kurvers

Mediator in Breda,
Tilburg en Oosterhout

Simone Blok

Mediator in
Tilburg en Oosterhout

Laura Vrieling

Mediator in Breda,
Tilburg en Oosterhout

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach in Breda,
Tilburg en Oosterhout