U bevindt zich hier: Scheidingsdesk » Vermogen verdelen bij een scheiding

Hoe regelt u dat?

Als u het moeilijke besluit neemt om te gaan scheiden, zal u het gezamenlijke vermogen moeten verdelen. Grofweg kan dit op twee manieren: volgens uw huwelijkse voorwaarden, of alles door de helft. Dat klinkt simpel, maar de daadwerkelijke verdeling is dat meestal niet, want er komt naast emotie nog veel meer bij kijken.

Vermogen verdelen bij gemeenschap van goederen

Indien u geen huwelijkse voorwaarden hebt of in uw huwelijkse voorwaarden gekozen heeft voor gemeenschap van goederen, is al het vermogen gemeenschappelijk (met uitzondering van hetgeen wat verkregen is onder uitsluitingsclausule bij schenkingen of nalatenschappen). Dit geldt voor persoonlijke en gezamenlijke spaarrekeningen, maar ook voor een eventueel negatief banksaldo of andere schulden.

De belangrijkste uitzondering hierop is vermogen dat geschonken of geërfd is met een uitsluitingsclausule. Met een dergelijke clausule kan de schenker of erflater vastleggen dat het bedrag niet mag vallen in de gemeenschap van goederen. Ook andere goederen kunnen buiten de gemeenschap vallen. Bijvoorbeeld goederen die nauw verbonden zijn met iemand (bijzondere sieraden, een ontslagvergoeding) of goederen die iemand voor zijn eigen verzorging uit de nalatenschap van zijn voormalige echtgeno(o)t(e) heeft kunnen kiezen.

Neem contact op

Wij helpen u graag

Vermogen verrekenen bij huwelijkse voorwaarden

Uw vermogen verdelen als u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden lijkt in eerste instantie eenvoudig. U leest in uw huwelijkse voorwaarden wat u heeft afgesproken en verdeelt uw vermogen volgens die afspraak. Ook hier gelden uitzonderingen, zoals schenkingen met een uitsluitingsclausule. Onderdeel van uw huwelijkse voorwaarden kan een verrekenbeding zijn. Hierin legt u vast dat u jaarlijks berekent hoeveel vermogen u gezamenlijk heeft opgebouwd, om dit bedrag vervolgens te verdelen, bijvoorbeeld precies door de helft.

Vaak wordt echter in de praktijk een verrekenbeding niet nageleefd of is het onduidelijk wat er onder inkomen wordt verstaan en wat er moet gebeuren met overgespaard inkomen. Doordat dit recht op verrekening niet zomaar vervalt, moet er bij een scheiding vastgesteld worden waar ieder recht op heeft. Dat kan een moeilijke klus zijn. De wetgever stelt dan ook dat het totale vermogen in de verrekening betrokken moet worden, tenzij u anders kunt aantonen. Zorg er dan ook voor dat u uw huwelijkse voorwaarden naleeft.

Bent u onzeker of u onder huwelijkse voorwaarden bent gehuwd of wilt u de tekst van uw huwelijkse voorwaarden inzien? Raadpleeg dan het huwelijksgoederenregister. Door het invullen van uw achternamen en de huwelijksdatum kunt u zien of u huwelijkse voorwaarden heeft en kunt u deze opvragen.

Meer vragen over huwelijksvermogensverdeling? Neem contact met ons op of maak een afspraak.

Breda

Tilburg

Hans Kurvers mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok mediator in Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Laura Vrieling mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Laura Vrieling

Mediator in Breda

Dieuwertje Suurland kindercoach

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach in Breda

mfn registermediator
nederlandse mediators vereniging
mediators familierecht familiemediation
raad voor rechtbijstand
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vrijblijvend gesprek

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Tijdens een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek willen wij ons graag introduceren. Wij leggen in een kennismakingsgesprek uit wat u wel en wat u ook niet van ons kunt verwachten. Hoe normaliter een scheidingsbemiddeling verloopt. Met welke kosten u rekening kunt houden.
Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 3 kwartier en schept geen verplichtingen maar geeft u duidelijkheid.