U bevindt zich hier: Scheidingsdesk » Kindgebonden budget

Kindgebonden budget

Het kan zijn dat de kinderbijslag niet genoeg is om je kind te onderhouden. Daartoe kan kindgebonden budget een uitkomst bieden. Dit is een inkomensafhankelijke toeslag welke bijdraagt in de kosten van de kinderen.

Wanneer heeft u recht op kindgebonden budget?

U heeft recht op deze toeslag als u één of meer (pleeg-, stief-)kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, waarvoor u kinderbijslag ontvangt. Wanneer uw kind 16 of 17 jaar is en u ontvangt geen kinderbijslag voor het kind, kan het zijn dat u toch in aanmerking komt voor de toeslag. Maar, u moet aan kunnen tonen dat u minimaal € 422 per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

U heeft als alleenstaande geen recht op de toeslag als uw vermogen op 1 januari 2019 groter was dan €114.776. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan spaargeld, een schenking of (groene) beleggingen.

De hoogte

De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. Hieruit volgt dat hoe hoger uw inkomen, hoe minder het kindgebonden budget u ontvangt. In 2019 gelden de volgende maximumbedragen:

Aantal kinderen tot 12 jaarMaximumhoogte 
kindgebonden budget per jaar
1€ 1166
2€ 2155
3€ 2447
4€ 2739

Indien uw kind 12 jaar of ouder is, krijgt u een extra toeslag. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar ontvangt u maximaal € 239 per jaar per kind extra. Voor kinderen van 16 en 17 jaar ontvangt u maximaal € 427 per jaar per kind extra.

Alleenstaande ouders krijgen in 2019 een verhoging van maximaal € 3139, ongeacht het aantal kinderen. Deze hoogte is afhankelijk van uw inkomen.

Indien u de hoogte van de toeslag in uw situatie wilt weten, kunt u via de site van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Kindgebonden budget aanvragen

Wanneer u recht heeft op kindgebonden budget, hoeft u deze niet aan te vragen. Maar, in sommige gevallen moet u wel de toeslag zelf aanvragen. Dit is het geval wanneer u:

  • Voor het eerst kinderbijslag ontvangt en u ontvangt geen andere toeslag van de Belastingdienst;
  • Geen beslissing heeft ontvangen over het kindgebonden budget van de Belastingdienst, maar u denkt dat u wel recht heeft op de toeslag;
  • Kindgebonden budget had, maar dit is gestopt. U denkt dat u wel recht heeft op de toeslag.

De aanvrager van de kinderbijslag is ook de aanvrager van het kindgebonden budget. Indien u de toeslag wilt aanvragen, kunt u dat doen via Mijn toeslagen bij de Belastingdienst.

Co-ouderschap en kindgebonden budget

Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan kindgebonden budget krijgen. U bepaalt echter wel zelf welke ouder de toeslagen ontvangt. U kunt er ook voor kiezen om dit te verdelen, maar dat moet u zelf regelen. Indien u en de andere ouder beiden toeslag willen ontvangen (bij 2 kinderen of meer), kunt u apart u als de kinderbijslagaanvrager opgeven, mits het kind bij u staat ingeschreven. Bovendien krijgt de ouder met het laagste inkomen, de hoogste toeslag.

kindgebonden budget

Neem contact op

Wij helpen u graag

Bel ons

Voor meer informatie

Hans Kurvers mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok mediator in Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Laura Vrieling mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Laura Vrieling

Mediator in Breda

Dieuwertje Suurland kindercoach

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach in Breda

mfn registermediator
nederlandse mediators vereniging
mediators familierecht familiemediation
raad voor rechtbijstand