Zenon Scheidingsdesk

Uw mediator bij scheiding

Zenon Scheidingsdesk

Zenon Scheidingsdesk is een mediationkantoor waar de bemiddeling bij (echt)scheiding centraal staat. Wij staan u met raad en daad terzijde.

Wat kunt u van ons verwachten.

Bij Zenon Scheidingsdesk werken mediators gespecialiseerd in de begeleiding en advisering bij een echtscheiding.
Samen met u bekijken wij wat uw wensen zijn en hoe wij u kunnen helpen. Wellicht heeft u al een aantal afspraken met uw aanstaande ex-partner gemaakt of woont u al niet meer samen.
Tijdens de mediation zullen wij steeds samen met u nagaan in hoeverre deze afspraken al dan niet ongebruikelijk zijn. Wanneer u echter de consequenties van beoogde regelingen inzichtelijk heeft zullen wij deze regelingen voor u vastleggen in een overeenkomst. Na tussenkomst van een door ons ingeschakelde advocaat zullen wij het convenant en ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechter. Wij verzorgen tevens voor de het indien van het convenant en ouderschapsplan bij de Rechtbank. De kosten hiervoor zijn bij ons vast tarief inbegrepen.

Wij zorgen voor:

1:
Duidelijkheid in de te nemen beslissingen en uitkomsten.

2:
U bepaalt zelf wat de regelingen met betrekking tot de kinderen en verdeling van uw gemeenschappelijke bezittingen.
Komt u hier niet zo gemakkelijk uit dan kunnen wij aangeven wat gebruikelijk is.

3:
Duidelijke afspraken vastgelegd in een deugdelijk convenant dus geen losse eindjes.

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach

Laura Vrieling

Mediator in Breda en Tilburg

Een vrijblijvend gesprek

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek

Tijdens een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek willen wij ons graag introduceren. Wij leggen in een kennismakingsgesprek uit wat u wel en wat u ook niet van ons kunt verwachten. Hoe normaliter een scheidingsbemiddeling verloopt. Met welke kosten u rekening kunt houden.
Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 3 kwartier en schept geen verplichtingen maar geeft u duidelijkheid.