U bevindt zich hier: Zenon Scheidingsdesk » kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Welke rechten en plichten heeft u met betrekking tot de kosten van de kinderen bij een scheiding? Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken tussen ouders. De ouder waarbij het kind niet het hoofdverblijf heeft, is verplicht tot de betaling van kinderalimentatie. De kinderalimentatie wordt betaald aan de ouder die de dagelijkse zorg heeft over het kind en wordt dan ook maandelijks betaald.

Ouderschapsplan

De afspraken die u maakt over de alimentatie worden opgenomen in een ouderschapsplan. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de hoogte van de alimentatie.
De rechter zal de hoogte van de alimentatie toetsen aan de normen die er zijn voor kinderalimentatie. De rechter zal dan hierover zijn uitspraak doen.

U kunt afspraken maken over wat de bestemming is van de kinderalimentatie. In principe vallen alle kosten die het kind maakt hieronder, dus eten, drinken, kleding, kosten voor sportclubs. U kent echter wel afwijkende afspraken maken over schoolkosten.

kinderalimentatie

Duur kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het moment dat het kind 21 jaar of financieel zelfstandig is. Indien het kind tussen de 18 en de 21 jaar oud voor het eigen onderhoud kan voorzien, kan het zijn dat er geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. In het bijzonder is het kind met een lichamelijke of geestelijke handicap, hierbij loopt de alimentatieduur altijd door tot het 21e levensjaar.

Tot dat het kind 18 jaar is, wordt de alimentatie aan de verzorgende ouder betaald. Wanneer het kind boven de 18 jaar is, moet de kinderalimentatie aan het kind zelf betaald worden. Dit houdt ook in dat wanneer de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie niet voldoet, het kind dit moet claimen.

Co-ouderschap en alimentatie

Het kan ook voorkomen dat er een co-ouderschap regeling is afgesproken. In dit geval hebben beide ouders evenveel kosten. Hierbij wordt vaak gekozen voor een kinderrekening in plaats van kinderalimentatie. Op deze rekening storten beide ouders een bedrag voor de bijdrage in de kosten van het kind.

Geen afkoop kinderalimentatie

Het is niet mogelijk om de kinderalimentatie af te kopen. Indien hierover afspraken zijn gemaakt in het ouderschapsplan zijn deze nietig. Het is namelijk niet mogelijk om rechtsgeldig ‘afstand te doen’ van een kind. Er moet altijd een bijdrage betaald worden voor het kind. Deze minimale bijdrage is € 25 per maand.

Tabel met punten

Om te bepalen wat de hoogte is van de alimentatie moet er gekeken worden naar de behoefte van het kind. De behoefte zijn de kosten per maand voor het kind. Deze behoefte wordt vastgesteld met een tabel die het NIBUD ieder jaar maakt. Uit deze tabel valt af te lezen wat de gemiddelde kosten van een kind zijn bij een bepaalde leeftijd en bij een bepaalde hoogte aan gezinsinkomen.

Zorgkorting

De ouder die de kinderalimentatie betaald, komt in aanmerking voor zorgkorting. Hoe vaker een kind bij de betalende ouder verblijft, hoe hoger de zorgkorting.

Indien het kind één dag per week bij de betalende ouder verblijft, krijgt de betalende ouder een zorgkorting van 15%. Bij twee dagen stijgt dit percentage naar 25% en bij drie dagen wordt er een zorgkorting aangehouden van 35%. Bij minder dan 1 dag 5% zorgkorting en bij geen omgang 0% zorgkorting.

Bel ons

Voor meer informatie

Aanpassingen in de kinderalimentatie

Het kan zo zijn dat de alimentatie aangepast moet worden. Hiervan is sprake wanneer er gewijzigde financiële omstandigheden zijn betreffende het inkomen, woonsituatie of bijvoorbeeld de ziektekostenpremie.

Hiernaast wordt de kinderalimentatie verplicht geïndexeerd (in 2022 is dit 1,9%). Deze indexatie geldt altijd, ook wanneer het inkomen niet is gestegen.

Incasso van kinderalimentatie

Indien er geen betaling plaatsvind van de alimentatie, kan de echtscheidingsbeschikking overgelegd worden aan een deurwaarder. Deze deurwaarder kan het geldt innen bij de betalende ouder.

Hiernaast kan er beroep worden gedaan bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO).

Wat kan Zenon Scheidingsdesk voor u doen?

De kinderalimentatie kunnen wij voor u berekenen en laten vaststellen door de rechtbank. Verder kunnen wij uiteraard bemiddelen om een situatie af te spreken welke recht doet aan alle betrokkenen. De hoogte van de alimentatie volgt onder meer uit de afspraken over de omgangsregeling het ouderschapsplan en/of de co-ouderschapsregeling. Wij adviseren over de kinderalimentatie, de hoogte van het alimentatiebedrag en leggen dat voor u vast in een ouderschapsplan.

Breda

Tilburg

Hans Kurvers mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Hans Kurvers

Mediator in Breda en Tilburg

Simone Blok mediator in Tilburg

Simone Blok

Mediator in Tilburg

Laura Vrieling mediator in Breda Tilburg en Oosterhout

Laura Vrieling

Mediator in Breda

Dieuwertje Suurland kindercoach

Dieuwertje Suurland

Ouderschapscoach in Breda

mfn registermediator
nederlandse mediators vereniging
mediators familierecht familiemediation
raad voor rechtbijstand