Het Juridisch Loket

Elke partij in een conflict kan mediation voorstellen. Het Juridisch Loket kan u verwijzen naar een mediator. Het Juridisch Loket kan ook het voorstel van mediation voorleggen aan de andere partij. Als het conflict al voor de rechter speelt, kan deze aan beide partijen voorstellen om er eerst via mediation uit te komen.

U kunt natuurlijk ook zelf een mediator zoeken. Op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vindt u alle MfN-registermediators. Voor de MfN-registermediators zijn dezelfde kwaliteitsnormen en gedragsregels als voor de registermediators van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Voormalig NMI-registermediators mogen zowel de titel MfN-registermediator als NMI-registermediator gebruiken.