De indexatie voor alimentatie is in 2017 2,1%

Ieder jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. Dit tenzij u hierover anders luidende afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. Het indexatie percentage voor het jaar 2017 bedraagt 2,1%. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.

2,1% van het oude alimentatiebedrag

Dit percentage wordt door de Minister van Justitie vastgesteld en gepubliceerd lees hier
In dit artikel treft u ook enkele voorbeeldberekeningen aan. Ook vindt u hier de percentages van de voorgaande jaren.

Hoe wordt dit percentage bepaald?

Het indexeringscijfer wordt berekend door het Centraal Bureau Statistie. Het is afgeleid van de salarisontwikkelingen uit het bedrijfsleven.
De indexering is een compensatie voor de gemiddelde prijsstijgingen. Het nieuwe alimentatie bedrag kunt u eenvoudig berekenen door het oude bedrag te vermenigvuldigen met 1,021. U vindt in het bovenstaande artikel enkele voorbeelden of u kunt het eenvoudig berekenen.

klik hier voor het berekenen van het nieuwe alimentatiebedrag

Wat moet ik doen?

Ieder jaar moet u met uw ex-partner het nieuwe alimentatiebedrag vaststellen voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Indien u vergeet om de hoogte van de alimentatie te indexeren loopt u het risico dat het vergeten bedrag aan indexering met terugwerkende kracht ineens kan worden opgeëist. De verjaringstermijn is namelijk 5 jaar.

Indien uw ex-partner niet mee wil werken aan de indexering stel uw partner dan schriftelijk in gebreke of neem contact op met het LBIO.

Geldt dit altijd?

Wanneer u in een convenant bent overeengekomen bijvoorbeeld dat u afziet van indexering dan geldt de wettelijke indexatie niet voor uw situatie. Ook is het mogelijk dat u een in een convenant heeft besloten om een andere indexeringswijze te volgen dan de wettelijke indexering conform artikel 1:402a bijvoorbeeld de jaarlijkse loonstijging van de alimentatieplichtige. In dat laatste geval moet u het alimentatiebedrag verhogen met het percentage van de loonstijging.