Op vakantie alleen met uw kind.

Als u gezamenlijk gezag heeft over uw kind en u wilt alleen met uw kind op reis, dan heeft u daar de toestemming van die andere ouder voor nodig. Dit geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden als voor ex-partners.

Visum nodig voor uw kind? Vraag toestemming in landen waar een visum benodigd is, dient u beiden toestemming te geven voor de aanvraag van het visum van het kind. Problemen voorkomen bij persoonscontrole U kunt, zeker als uw kinderen een andere achternaam hebben dan u, soms tegen problemen aanlopen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind naar of vanuit een niet-Schengenland reist. Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is er overigens geen persoonscontrole.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Die controle zal vooral worden uitgevoerd indien u alleen met uw kind reist en/of er ernstige redenen zijn om te checken of er mogelijk sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Welke documenten dient u mee te nemen op reis?

Bij de ambassade of het consulaat van het betreffende land van uw vakantiebestemming kunt u vooraf vragen of en, zo ja, welke vereisten gelden voor het alleen reizen met uw kind naar dit land.

De Marechaussee adviseert u bovendien om de volgende documenten mee te nemen op reis die u  helpen bij een snelle persoonscontrole:

  • verklaring toestemming voor de buitenlandse reis/vakantie van de andere ouder
  • recent uittreksel gezagsregister
  • recent GBA van het kind
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  • eventueel ouderschapsplan
  • eventueel geboorteakte

Noodpaspoorten worden door de Koninklijke Marechaussee niet verstrekt, tenzij om humanitaire redenen.

Wat de overheid zich onvoldoende heeft gerealiseerd, is dat het vragen van uittreksels een kostbare aangelegenheid is geworden. Voor iedere reis zou u gehouden zijn om nieuwe uittreksels aan te vragen vanwege de beperkte geldigheidsduur van de uittreksels, namelijk slechts drie maanden. De kosten van de benodigde uittreksels kunnen fors in de papieren lopen.

Eigen reisdocument voor uw kinderen

Sinds 26 juni 2012 dient iedereen een eigen reisdocument te hebben en kunnen uw kinderen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van u als ouder of gezaghebber. Let op: bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig!

Wat als u de toestemming niet krijgt?

Indien u de benodigde toestemming van de andere ouder niet krijgt, dan kunt u een beroep doen op de rechter en vervangende toestemming vragen. Vorenstaande regelgeving is mede ingegeven om het onwettig onttrekken van kinderen aan het ouderlijk gezag te voorkomen.

Wat als u vermoedt dat uw kind niet meer zal terugkeren na de vakantie

Indien u vreest dat de ouder, die toestemming vraagt of probeert af te dwingen om alleen met uw kind te reizen, niet meer terug zal keren, dan wordt aanbevolen om contact op te nemen met het centrum internationale kinderontvoering (www.kinderontvoering.org).

Wilt u meer weten over de toestemmingsvereiste?

Kijk eens op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) of neem contact met ons op. Wij gunnen u en uw kind een fijne vakantie!