Nieuw pensioenformulier mededeling bij echtscheiding

Sinds 1 oktober 2017 is er een nieuw pensioenformulier te downloaden. Het pensioenformulier moet worden gebruikt voor het mededelen van een echtscheiding bij uw pensioenuitvoerder. Met dit formulier kunt u de wijze van verdeling van het ouderdomspensioen melden.

Eenvoudiger

In juni 2016 heeft de Tweede Kamer de motie-Van Weyenberg aangenomen. Hierin werd verzocht om de Wet VPS te evalueren. Per 1 oktober 2017 is in het kader van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) herzien en vereenvoudigd. Naar aanleiding hiervan is er een nieuw pensioenformulier gepubliceerd. Dit na afstemming met de pensioenuitvoerders. In de praktijk blijkt het namelijk dat het oude formulier door zowel burgers als professionals als moeilijk werd ervaren. Om die reden werden veel formulieren niet of onvolledig ingevuld.

 

Nieuw pensioenformulier

De pensioenuitvoerder kan geen invulling geven aan de afspraken die ex-partners met elkaar hebben gemaakt rondom de verdeling van hun pensioen zonder een correct ingevuld formulier. Zonder een correct ingevuld formulier wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om het recht op uitbetaling van de desbetreffende ex-partner te honoreren ten opzichte van de pensioenuitvoerder.

Hoe te versturen

Als bijlage kunt u bij het pensioenformulier een kopie van uw convenant of uw huwelijkse voorwaarden meesturen of een gewaarmerkt uittreksel. Indien u volgens de standaardregel het ouderdomspensioen verdeeld is het voldoende dat een van de ex-partners het pensioenformulier ondertekend. Stuurt u dit pensioenformulier binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding naar de pensioenuitvoerder op. Alleen dan betaalt de pensioenuitvoerder het ouderdomspensioen na de pensioendatum rechtstreeks uit aan beide ex-partners.

Oude pensioenformulier

Het oude pensioenformulier kunt u mits het voor 19 oktober 2017 ondertekend is tot 1 april 2018 gebruiken om een mededeling van echtscheiding bij uw pensioenuitvoerder te melden. Na 1 april 2018 kunt u het oude pensioenformulier niet meer gebruiken.

Het nieuwe formulier kunt u hier downloaden.

 

De gebruiksaanwijziging kunt u hier downloaden.

 

 

Mocht u meer informatie willen bekijken bezoekt u dan

hier de website van de overheid.