Paspoort of identiteitskaart voor kinderen

Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Bijschrijvingen van een kind in het paspoort van de ouders zijn niet meer geldig. Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht.

Eigen reisdocument voor kind dat naar buitenland gaat.

Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan met een identiteitskaart gereisd worden. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of identiteitskaart.

Kinderen tot 18 jaar hebben schriftelijke toestemming van beide ouders nodig om een paspoort aan te vragen. Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming nodig voor het aanvragen van een identiteitskaart. Omdat een schriftelijke toestemming te vervalsen is, vraagt de uitgevende instantie meestal een origineel identiteitsbewijs mee te nemen. Dan hoeven niet beide ouders aanwezig te zijn, maar kan wel met meer zekerheid vastgesteld worden dat de houder van het paspoort de toestemming geeft.

1 van de ouders geeft geen toestemming.

Soms geeft een ouder die het gezag heeft, geen toestemming voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kunt u (als andere ouder) contact opnemen met de instantie waar u de aanvraag wilt doen. U kunt ook vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter. Deze toestemming vraagt u aan bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van uw kind onder valt.

Goed gelijkende pasfoto voor kinderen.

Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument, dan kan het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee zijn zich er van bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen en gaan hier zorgvuldig mee om.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Meereizen kind met ouder met andere achternaam.

Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind en reist u samen met uw minderjarige kind buiten het Schengengebied? Dan wordt er gecontroleerd of er daadwerkelijk een ouder-kindrelatie is. Doel van deze extra controle is om kindontvoeringen tegen te gaan. Binnen het Schengengebied vinden meestal geen grenscontroles plaats. Hier wordt dus ook geen onderzoek naar de ouder-kindrelatie gedaan.

Bij een paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) en het Centraal Gezagsregister. Daarin kan de Koninklijke Marechaussee bij twijfel nagaan of u de ouder van het kind bent of dat u het ouderlijk gezag heeft. Om de grenscontrole sneller te laten verlopen, kan de ouder die niet meereist met een formulier toestemming aan u geven om alleen met uw kind te reizen. Op de site van de Koninklijke Marechaussee kunt u een toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarige naar het buitenland downloaden. Ook de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind kan het formulier ondertekenen. Heeft de ouder geen ouderlijk gezag, dan hoeft hij het formulier niet te ondertekenen.

Het toestemmingsformulier is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd door de Koninklijke Marechaussee. Ook adviseert de Koninklijke Marechaussee om een aantal documenten mee te nemen. Een overzicht van deze documenten staat op het formulier. Het formulier en de documenten kunnen de Koninklijke Marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Het toestemmingsformulier en de documenten zijn niet nodig als u en uw kind dezelfde achternaam hebben.

De ouder kan ook de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in zijn of haar paspoort of identiteitsbewijs laten opnemen.

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het ouderlijk gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Patiënten moeten zich in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Dit moet ook bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of verpleeghuis. Zorgverleners moeten namelijk kunnen vaststellen dat het BSN en de persoon bij elkaar horen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.