Hypotheek bij echtscheiding

Bij een scheiding wordt bij de verdeling van de woning door de bank altijd getoetst of het mogelijk is om op het inkomen van diegene die de woning overneemt de geldlening kan worden verstrekt. Ook al heeft u al jaren de hypotheekrente op tijd betaald en is het overnemen van de hypotheek, wegens de lagere rentestand betaalbaarder dan een huurwoning, de bank zal met uw huidige inkomen toetsen of u volgens de bancaire normen de hypotheek kunt blijven betalen. Verder zal een deel van de geldlening moeten worden omgezet in een annutaïre geldlening.

Hypotheek bij ouders

Soms wordt het dan moeilijk om aan de normen van de bank te voldoen. In dat geval kunnen ouders hun kind financieel een beetje helpen. Je kunt als ouder je kind een lening aanbieden waardoor het kind net dat financile duwtje krijgt wat nodig is om de woning over te nemen. Wanneer je zo een lening aan uw kind overweegt dan kan het voor beide partijen gunstig uitpakken.

Marktconforme rente

Waar u in ieder geval rekening mee moet houden is dat u met uw kind een marktconforme rente afspreekt. U hoeft bij het verstrekken van een lening niet naar een notaris maar het is wel aan te bevelen. Verder moet u er ook rekening mee houden dat u een aflossingsschema maakt hetgeen voor nieuwe geldleningen verplicht is.

Rente betalingen terug schenken

Wanneer u een marktconforme rente afspreekt zou u kunnen overwegen een deel van het rentepercentage aan uw kind terug te schenken. Uw kind kan dan de rentebetaling aftrekken en het bedrag dat van de ouders wordt ontvangen valt vaak binnen de rentevrijstelling. Nu het rentepercentage op een spaarrekening erg laag is kan het voor beide partijen lucratief zijn. Stel de ouders lenen een bedrag van € 50.000 aan hun kind tegen 6% per jaar. De maandelijkse rentebetaling komt dan neer op 250 bruto wat neerkomt op 150 netto. Wanneer de ouders het bedrag dat zij aan rente ontvangen 3.000 per jaar voor 60% terug schenken dan ontvangen zij over hun lening nog 2,4 procent. Wanneer er dan 150 per maand zou worden terug geschonken kost de lening het kind per saldo niets en krijgen de ouders nog een redelijke vergoeding voor hun lening.

Overeenkomst van geldlening

Wanneer er een geldlening wordt overeengekomen is het wel aan te bevelen dat er een overeenkomst wordt opgemaakt. Maak ook goede afspraken over de verplichte aflossing van de geldlening en een aflossingsschema. Het is aan te bevelen om de overeenkomst bij de belastingdienst te registreren.