Kinderverhoor door een rechter of  toch een kindgesprek met een ouderschapscoach.

Wanneer u beide het ouderlijk gezag heeft over een minderjarige kind en dit kind is 12 jaar of ouder dan zal het kind worden uitgenodigd door de rechter voor een kindverhoor. De rechter wil uw kind in zo’n kindverhoor de gelegenheid geven om zijn/haar mening te geven over de regelingen en de scheiding van de ouders.

Veel beter doet u er aan om niet te wachten tot uw kind een uitnodiging tot kindverhoor ontvangt maar tijdens het maken van afspraken tussen u als ouders uw kind bij deze afspraken te betrekken. Meer informatie over kinderverhoor.

Een kindgesprek?

Hoe kom ik erachter wat mijn kind werkelijk wil?
En geen antwoord geeft om papa of mama niet verdrietig te maken?
Kinderen uiten zich, tijdens een scheiding, vaak minder of niet over hun gevoel, veelal uit loyaliteit of zorg voor een of beide ouders.
Daarmee maken zij zich ondergeschikt.

Alle kinderen doorlopen bijna gelijke emoties tijdens een scheiding van hun ouders. Bij het ene kind uit zich dat sterker als bij het andere, maar er is een dikke, rode draad aan gevoel van twijfel, onzekerheid, verdriet en onmacht.

Kindgesprek met uw kind

In een individueel kindgesprek komt onze ouderschapscoach middels creatieve technieken te weten wat uw kind wil, waar hij of zij staat in het proces van scheiding, wat hij/zij fijn vindt, bang voor is, moeilijk vindt of niet durft uit te spreken. of misschien last heeft van een loyaliteitsconflict. Door dit gesprek worden deze punten voor u inzichtelijk.

Door deze dingen te weten, bent u als ouder beter in staat uw kind te helpen met alle veranderingen en weer rust te brengen in zijn of haar leven. Maar er komt ook rust bij u als ouder. U weet dan immers wat de moeilijke momenten zijn van uw kind, of waar u uw kind juist een plezier mee doet. U hoeft niet meer te raden of te twijfelen. U weet en kunt handelen.

Van het gesprek krijgt u een uitgewerkt verslag.
Compleet met adviezen voor uw kind voor de komende tijd en aandachtspunten voor een eventueel op te stellen ouderschapsplan.

Wat levert een kindgesprek op?

  • voor de ouders inzichtelijk waar de schoen wringt bij uw kind(eren).
  • dat uw kind(eren) handvatten krijgt om beter met de omstandigheden en hun emoties om te gaan.
  • inzichtelijk waar de accenten en oplossingen in het ouderschapsplan moeten liggen.
  • wat er in het hoofd van uw kind omgaat.
  • het verslag levert openingen voor gesprekken met uw kind, zodat uw kind leert over zijn/haar emoties te praten zonder aanwezigheid van een derde.
  • dat uw kind(eren) zich gehoord voelen in een tijd van veranderingen in hun veilige omgeving.
  • dat uw kind(eren) wijs worden uit de emoties die er zijn, zonder dat iemand daar een waardeoordeel over zijn of haar ouders aan hangt.

In het kindgesprek leert uw kind dat hij/zij mogen praten over hun emoties en gevoel.
Moeten we zo’n gesprek wel doen voor ons kind? Is het niet al moeilijk genoeg?

Begrijpelijk vinden ouders dat het allemaal best goed gaat. Ook de angst dat de coaching juist teveel emoties benadrukken of problemen zouden worden gecreëerd die er niet zijn, maakt dat we onze kinderen deze hulp onthouden. Het tegendeel is waar.
Help uw kind en uzelf als ouder. Neem Contact op voor een gratis oriënterend gesprek.

Dit kindgesprek met uw kind(eren) is ook een vast onderdeel van het ouderschapsplan pakket. De duur van deze bijeenkomst bedraagt een uur per kind, waarbij de ouder de laatste 10 minuten erbij komt zitten.