Wijzigingen kindgebonden budget 2015

Ouders van minderjarige kinderen besteedden in het verleden minder aandacht aan wie de aanvrager van de kinderbijslag is en wie de ontvanger. Nu het bedrag aan kindgebonden budget in 2015 voor sommigen is verdrievoudigd speelt deze vraag een steeds belangrijkere rol.

Op ons kantoor ontvangen wij mensen die willen scheiden. Er leven dan veel vragen bij deze mensen. Sinds de afgelopen weken word ik overstelpt met vragen over wat er nu precies is veranderd in 2015 voor gescheiden ouders met betrekking tot de Kindregelingen. Er is veel commotie geweest in de media rondom de afschaffing van 7 van de 11 Kindregelingen. Een goed moment om de nieuwe regeling nog eens nader toe te lichten.

Wijziging Kindgebonden budget 2015

Ouders van minderjarige kinderen besteden in het verleden minder aandacht aan wie de kinderbijslag aanvrager of ontvanger is en wie daardoor gerechtigd is tot het aanvragen van het kindgebonden budget. Nu het bedrag aan kindgebonden budget voor sommigen ouders is verdrievoudigd speelt deze vraag voor de ouders een belangrijke rol. Vaak blijkt dat de ouders dit bij de sociale verzekeringsbank niet juist hebben laten registreren waardoor er onverwacht geen aanspraak kan worden gemaakt op een kindgebonden budget waardoor ouders honderden euro’s per maand mislopen.

Dit onderwerp heeft al geruime tijd onze aandacht. Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Hervorming Kindregelingen uiteindelijk aangenomen. Per 1 januari 2015 zijn er nog vier Kindregelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. In het bijzonder voor gescheiden ouders kunnen deze wijzigingen grote financiële gevolgen hebben. De afschaffing van de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar en de wijziging van de alleenstaande ouderkorting naar de alleenstaande ouderkop hebben voor de (kinder)alimentatie van gescheiden ouders grote gevolgen.

Ik voorzie problemen wanneer het gaat om reeds gescheiden ouders die bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie rekening hebben gehouden met deze fiscale voordelen. Voor veel gescheiden ouders is het nog onduidelijk hoe hun financiële situatie na 1 januari 2015 uitpakt en dit veroorzaakt onrust. Vaak is het moeilijk om met de ex- partner nieuwe afspraken te maken over de betaling van de kinderalimentatie en het aanvragen van de kinderbijslag, dit is jammer
want de nieuwe afspraken bieden voor beiden ook mogelijkheden.

Wij geven zo concreet mogelijk aan wat de wijzigingen in 2015 voor het financiële plaatje van iedere ouder betekent. Zelf kunnen ouders ook een berekening maken om te zien wat er voor hen veranderd door te bekijken op www.toeslagen.nl hoe hoog hun kindgebondenbudget in 2015 wordt. Let er wel op welke ouder als aanvrager staat geregistreerd bij de sociale verzekeringsbank die is namelijk gerechtigd tot het ontvangen van een kindgebonden budget.

Ik zou alle gescheiden ouders met minderjarige kinderen dan ook willen aanraden om met elkaar te bespreken wat deze veranderingen op het gebied van de Kindregelingen en de kinderalimentatie voor invloed zullen hebben.

Mocht u er behoefte aan hebben om hierover advies bij ons in te winnen? Neemt u dan gerust contact op met Laura of Hans via het telefoonnummer: 076-5320444 of e-mail naar info@scheidingsdesk.nl.