Wat te doen bij kinderontvoering.

Wanneer ouders uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, zijn zij verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ouders mogen in principe zelf bepalen wat ze in het ouderschapsplan opnemen, wel stelt de wet minimumeisen die in ieder geval in het ouderschapsplan moeten staan. Deze afspraken zijn als volgt;

• Verdeling van zorg- en opvoedingstaken;
• Vormgeving van en informatieregeling;
• Kinderalimentatie.

Nadat ouders het ouderschapsplan hebben opgesteld en ondertekend, zijn zij verplicht om zich aan de afspraken, die in het ouderschapsplan zijn opgenomen, te houden. Daarnaast wordt in het ouderschapsplan opgenomen dat de ouder waarmee het kind samenwoont, niet zonder toestemming van de andere ouder mag verhuizen. Wanneer een ouder het kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland, is er sprake van internationale kinderontvoering.

Wat moet u doen als u te maken krijgt met kinderontvoering?
In sommige gevallen kan het kind op grond van Het Haags Kinderontvoeringsverdrag teruggebracht worden naar Nederland. Dit verdrag is alleen van toepassing in de volgende gevallen van kinderontvoering;

• Het kind is jonger dan 16 jaar;
• Het kind is overgebracht of achtergehouden in een ander land zonder toestemming van de ouder met het (mede)gezagsrecht of vervangende toestemming van de rechter;
• Het kind is overgebracht of achtergehouden in een ander land in strijd met het gezagsrecht van het land waar het zijn gewone verblijfplaats had.

Als er aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunt u bij de Nederlandse Centrale autoriteit een verzoek indienen voor de terugkeer van uw kind. De procedure start op het moment dat het verzoek bij Centrale autoriteit wordt ontvangen. Indien er sprake is van kinderontvoering  naar een land dat aangesloten is bij Het Haags Kinderontvoeringsverdrag, wordt de procedure een stuk eenvoudiger dan wanneer het kind is ontvoerd naar een land dat niet aangesloten is bij het verdrag.
De Nederlandse Centrale autoriteit zoekt allereerst voor u uit in welk land het kind verblijft. Vervolgens neemt de Ca contact op met de Ca van het land waar het kind zich bevindt. De buitenlandse Ca probeert het kind te vinden. Wanneer de plaats van het kind wordt achterhaald, wordt er geprobeerd om de terugkeer te regelen. Lukt dit niet, dan kan de achtergebleven ouder een gerechtelijke procedure starten in het buitenland.

Tip:
Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind door de andere ouder naar het buitenland zal worden meegenomen, is het verstandig om de politie zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen, zodat zij de vertrekkende ouder op de luchthaven kunnen aanhouden, indien deze situatie zich voordoet.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op