Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het kind woont de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. De meest voorkomende regeling bij co-ouderschap. Alleen vindt niet iedere inspecteur dit een gelijke mate waarin een kind bij beide ouders verblijft? Hierdoor zou er volgens de inspecteur van de Belastingdienst dan ook geen recht bestaan op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor beide ouders. Volgens artikel 44b van het uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 zouden beide ouders recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting gedurende de periode dat een kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoord. Er hoeft dan niet aan de inschrijvingseis te worden voldaan voor het verkrijgen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Op de website van de Belastingdienst staat bij inkomensafhankelijke combinatiekorting het navolgende te lezen:
Co-ouderschap
Bent u co-ouder? En staat uw kind bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 3 hele dagen tot uw huishouden en tot dat van de andere ouder hoort. Bel voor meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders de BelastingTelefoon.

Uitspraak Rechtbank Gelderland

Het stukje van meer dan 3 dagen per week bij beide ouders moet je volgens de BelastingTelefoon wel heel letterlijk opnemen. Met deze zinsnede lijkt het namelijk dat bij een co-ouderschap van een week een hetzelfde kind bij de vader en de daarop volgende week bij de moeder er ook recht zou zijn op deze heffingskorting. Een inspecteur vond dat de tekst van het uitvoeringsbesluit letterlijk moest worden uitgelegd. Er zou dan alleen recht zijn op inkomensafhankelijke combinatiekorting wanneer beide ouders ieder een halve week voor het kind zorgen. En dus niet wanneer zij ieder een hele week voor het kind zorgen. Gelukkig kon de rechtbank wel inzien dat indien een kind een hele week bij de vader en de daaropvolgende hele week bij de moeder verblijft het kind deel uitmaakt van beide huishoudens en er hierdoor recht is op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor beide ouders. Bekijk deze uitspraak hier.