Alimentatie indexatie 2023 percentage bekend

Wettelijke indexering 2023: 3,4 procent

De alimentatie indexatie voor het jaar 2023 is bekend. Als u alimentatie betaalt moet u er rekening mee houden dat per
1 januari 2023 de alimentatie moet worden aangepast. Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatie bedrag verhoogd met 3,4 procent. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ieder jaar stijgt de alimentatie door indexatie, immers alles wordt duurder. Heeft u in uw convenant afgesproken dat de partneralimentatie niet hoeft te worden geïndexeerd dan geldt deze verhoging niet voor u. Ook indien u een andere regeling heeft vastgelegd hoeft u dit percentage (waarschijnlijk) niet toe te passen.

Vergeet u niet om de alimentatie te indexeren want u bent dit alsnog met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug verschuldigd wanneer u het per ongeluk bent vergeten. Bent u alimentatie ontvanger en wordt de alimentatie per 1 januari niet verhoogd? Dan kunt u uw ex-partner eenvoudig hieraan herinneren. Lukt het na enige herinneringen niet om de alimentatie indexatie te ontvangen dan kunt u overwegen om contact op te nemen met het LBIO.

Hoe wordt het percentage bepaald

De Minister voor Rechtsbescherming bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage wordt via de Staatscourant bekend gemaakt. Dit percentage is mede afhankelijk van de loonstijgingen. De alimentatie indexatie is een afgeleide van het loon indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de landelijke loonontwikkelingen. De alimentatiestijging in 2022 bedroeg 1,9 procent. Mocht u meer willen weten over alimentatie indexatie neemt u dan contact met ons op. Ook wanneer u denkt dat uw berekening door veranderingen anders uit zou kunnen pakken dan destijds kunt u met ons contact opnemen. Wij kunnen in dat geval een herberekening voor u maken.

 

Download hier de Staatscourant