Mijn ex-partner moet meebetalen aan de schuld, of toch niet?

Bij een (echt)scheiding moeten er afspraken te worden gemaakt over schulden. Maar, wat nou als je dit niet hebt gedaan?

Voor deze vraag kwam een vrouw ook te staan. Zij is met deze vraag naar de rechter gestapt. De vrouw was met haar ex-partner gehuwd onder de beperkte gemeenschap van goederen. De vrouw was van mening dat haar ex-partner mee moest betalen aan haar studieschuld die zij had opgebouwd. Zij was dit van mening omdat de volledige schuld pas kenbaar was op het moment dat zij niet geslaagd was in het afronden van haar studie.

De man was van mening dat dit niet waar is. Volgens hem hoefde hij alleen de helft mee te betalen aan het deel dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. De rechter gaf de man gelijk. Volgens de rechter is een studieschuld een schuld die per maand wordt opgebouwd en telt mee vanaf het moment van huwen. Hierbij dien je in het achterhoofd te houden dat ze in de beperkte gemeenschap van goederen waren gehuwd. Hierdoor moet de voorhuwelijkse schulden niet worden meegenomen.

 

Het ontstaansmoment van de schuld

Wat van belang is in deze zaak is het ontstaansmoment van de schuld. Wanneer je in de beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd en je hebt een voorhuwelijkse privéschuld, dan zal dit jouw privéschuld blijven. In dat geval zullen alleen schulden die zijn ontstaan tijdens het huwelijk onder de gemeenschap vallen. Hier moet ieder de helft aan bijdragen. Wanneer je een opbouwende schuld hebt tijdens het huwelijk, maar die is voor het huwelijk aangegaan (net zoals in de situatie van de vrouw), dan dient hetgeen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd door beiden voor de helft te worden betaald. 

Wanneer je in gemeenschap van goederen bent gehuwd zijn alle schulden, en dus ook die voorafgaand het huwelijk zijn aangegaan en opgebouwd, voor rekening van beide partijen.

 

Rechtvaardig?

Het is begrijpelijk dat veel mensen dit niet rechtvaardig vinden. Je zou denken dat als je partner studeert en jullie gaan trouwen, jij niet hoeft bij te dragen aan die studie. Je moet dus wel rekening houden met de situatie dat als jullie gaan scheiden, jij ook opdraagt voor de schuld.

Wil je dit voorkomen? Dan raden wij je aan om huwelijkse voorwaarden op te stellen bij het aangaan van het huwelijk. Hierin kunnen jullie opnemen wie moet opdragen voor de schuld, maar ook vele andere financiële afspraken.