Gezagsregister

Wilt u zorgen dat uw voogdij is geregeld? Een testament is niet noodzakelijk. Er is een landelijk register, het gezagsregister waar u kunt laten registreren wie als voogd kan worden aangewezen als u onverhoopt iets overkomt. Via deze website kunt u, alleen of samen met de andere ouder, in het gezagsregister laten registreren wie na uw overlijden als voogd het gezag over uw kind(eren) kan verkrijgen. Dit bespaart u notariskosten hetgeen niet wegneemt dat het altijd verstandig is om na een echtscheiding informatie in te winnen over uw testament en ongewenste gevolgen van vooroverlijden. Win advies in bij een notaris en mocht u niets geregeld hebben omtrent voogdij regel dit dan op zijn minst door registratie in het gezagsregister. U heeft hiervoor uw digid nodig en uw BSN.

Kijk op de website van de rechtspraak en maak een aantekening gezag in het gezagsregister en voorkom dat u tot de onderstaande 83 procent behoort.

Jonge ouders in de leeftijd van 18 tot 34 jaar blijken niet goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Zo heeft 83 procent van de jonge gezinnen niet officieel vastgelegd wie de voogdij over hun kinderen krijgt mocht beide ouders iets overkomen.

Ook heeft bijna de helft (46 procent) van de jonge ouders niets geregeld wat betreft nalatenschap. “Nabestaanden kunnen hierdoor in vervelende situaties terecht komen. Bijvoorbeeld dat een rechter moet beslissen wie de voogdij over de kinderen krijgt als beide ouders zijn overleden en er niemand officieel is aangewezen als voogd” hetgeen eenvoudig te voorkomen is door registratie in het gezagsregister.

Met name jonge ouders regelen weinig voor later. Bij ouders in de leeftijd van 35 tot 49 jaar ligt het percentage dat wel iets heeft geregeld qua nalatenschap namelijk een stuk hoger (73 procent). Maar ook in deze groep heeft bijna 76 procent nog niet officieel vastgelegd wie de voogd van hun kinderen wordt. De belangrijkste reden die ouders noemen om nog geen zaken te regelen voor later, is dat er nog niet over is nagedacht.