Kan mijn (aanstaande) ex-echtgenoot van mij erven?

Dat hangt er vanaf. Als jullie testamenten hebben gemaakt over en weer, dan kan je vaak uit het testament al opmaken dat het niet de bedoeling is dat een ex-echtgenoot van je erft. In het testament staat dan “Ik benoem tot mijn erfgenamen mijn echtgenoot en kinderen”. Ook staan er in veel testamenten bepalingen opgenomen dat beschikkingen ten gunste van een echtgenoot komen te vervallen als er een echtscheidingsprocedure is opgestart.

Staat dat er ook niet in dan kan je terugvallen op artikel 4:52 BW. Deze bepaling gaat er vanuit dat een benoeming in een testament ten gunste van een inmiddels ex-echtgenoot vervalt, tenzij uit het testament het tegendeel is af te leiden.

Wil je niet dat een ex van je erft dan is het altijd verstandig om na een echtscheiding een nieuw testament te maken.

 

Erven van je ex via gezamenlijke kinderen

Ondanks een echtscheiding kunnen ex-echtgenoten met kinderen toch van elkaar erven. Stel een kind kort na een ouder overlijdt. In die situatie zal het kind van de overleden ouder erven. Bij het overlijden van het kind wordt er dan bekeken wie de erfgenamen van het kind zijn.  De erfgenamen van een kind zijn een broer of zus maar ook de overgebleven ouder.

Het is dus mogelijk dat als kinderen zelf geen kinderen hebben of getrouwd zijn, erfenissen bij ex-partners terecht komen. Je kunt in een testament bepalen dat hetgeen je hebt nagelaten aan een kind bij het overlijden van dat kind terecht komt bij je andere kinderen dan wel je wettelijke erfgenamen. Zo voorkom je dat een erfenis ongewenst bij een ex-echtgenoot terecht komt of diens nieuwe partner.

Als je kinderen minderjarig zijn dan zal de ex-partner als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen het vermogen van de kinderen beheren.  Wil je dat ook niet dan kun je dit in een testament laten opnemen bijvoorbeeld door gebruik te maken van een trustfonds.