Familierechtadvocaten luiden de noodklok voor de dag van de scheiding

TNS NIPO heeft in opdracht van de vFAS een onderzoek uitgevoerd onder de ruim 1000 bij de vFAS aangesloten advocaat-scheidingsmediators. Uit de reacties blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal vechtscheidingen.

Naar het oordeel van de ondervraagde advocaten is in de afgelopen twee jaar een op de vijf scheidingen een zogeheten vechtscheiding. Ten opzichte van in 2013 genoemde cijfers door de Kinderombudsman betekent dit een aanzienlijke stijging: van tien procent in 2013 naar twintig procent in 2015. Het in het kader van de dag van de scheiding door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek  werd afgenomen onder gespecialiseerde scheidingsadvocaten en -mediators. Alle onderzoeksresultaten worden donderdag 10 september in Sociëteit de Witte in Den Haag gepresenteerd, daags voor de dag van de scheiding, gedurende het jaarlijkse vFAS-congres.

Oplossing: Mediation verplicht stellen
De vFAS wil, net als de Kinderombudsman, dat ouders die gaan scheiden eerst verplicht naar een deskundige scheidingsmediator gaan. Onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator, een onafhankelijke en neutrale deskundige, gaan (ex-)partners op zoek naar oplossingen waarmee zij het beiden eens zijn. Men bepaalt dus zelf hoe het conflict wordt opgelost in plaats van dat er een oplossing wordt opgelegd, bijvoorbeeld door een rechter.
Mocht mediation echter geen oplossing zijn, dan blijkt dat als partijen een gespecialiseerde advocaat inschakelen, het volgens de respondenten in 64 procent van de gevallen lukt om alsnog samen goede afspraken te maken. Dus ook als mediation geen optie is, kan een gespecialiseerde advocaat alsnog voorkomen dat een scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een zogenaamd viergesprek. Uit het TNS NIPO-onderzoek blijkt dat bijna negen van de tien familierechtadvocaten aangeeft dat een (vier)gesprek belangrijk is in het voorkomen van een vechtscheiding.

‘Scheiden zonder vechten’
De vFAS organiseert jaarlijks een congres op de dag voorafgaand aan de Dag van de Scheiding. Dit jaar geven sprekers met uiteenlopende achtergronden hun visie op het thema ‘Scheiden zonder vechten’. Want wat maakt een goede en respectvolle scheiding? En welke aspecten spelen hierbij een rol? Wat kan iedereen leren van mensen die wel in staat zijn om te scheiden zonder te vechten? Tijdens het congres wordt ingegaan op de succesfactoren en is er een discussie over thema’s uit het onderzoek van TNS NIPO. De dag zal worden voorgezeten door journalist, programmamaker, presentator en columnist: Fons de Poel. Onder de bezoekers van het congres bevinden zich advocaten, rechters, psychologen en andere specialisten op het gebied van scheiden en huwelijk. Het vFAS-congres vindt op donderdag 10 september plaats. Vrijdag 11 september is het de 2de vrijdag van de maand september de dag van de scheiding.