Op 29 december 2015 is het rapport Alimentatienormen 2016 gepubliceerd. Dit rapport bevat aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. De Expertgroep ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de behoefte en de draagkracht voor een alimentatieberekening. Het tremarapport bestaat uit:

In het rapport vindt u de richtlijnen voor de rechterlijke macht en een toelichting op de systematiek van alimentatieberekeningen. Het rapport geeft de richtlijnen en toelichtingen voor het maken van draagkrachtberekening voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Ook wordt er in het rapport Alimentatienormen uitvoerig ingegaan op de verschillende methodieken voor een draagkrachtberekening voor een ondernemer.

Mocht u vragen hebben over een alimentatieberekening neemt u dan contact met ons op.