Het aantal echtscheidingen in Nederland is terug op het hoge niveau van 2008. In 2014 eindigden 35.000 huwelijken. Dat was 5 procent meer dan het aantal echtscheidingen in 2013.

Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Na 2008 zette een daling van het aantal echtscheidingen in. Een jaar later nam het aantal echtscheidingen af tot bijna 32.000. Daarna liep het weer iets op. In 2012 en 2013 waren het er ongeveer 33.000. In 2005 waren er inclusief de flitsscheidingen bijna 37.000 scheidingen.

Ook het het aantal vechtscheidingen is in Nederland de afgelopen twee jaar explosief gestegen. Een op de vijf scheidingen was de afgelopen twee jaar een ‘vechtscheiding’. In vergelijking met cijfers van de Kinderombudsman in 2013 was dat een stijging van 10 naar 20 procent.

Huwelijken houden iets langer stand

De in 2014 ontbonden huwelijken hadden gemiddeld bijna 15 jaar geduurd. Dat is een jaar langer dan tien jaar eerder. Het aandeel gestrande huwelijken dat 20 jaar of langer duurde is nu groter dan in 2004 en het aandeel verbintenissen dat binnen 10 jaar eindigde kleiner maar nog altijd het grootste aandeel van de huwelijken die door echtscheiding worden ontbonden. In 2014 vond 30 procent van de echtscheidingen plaats na een huwelijk van meer dan 20 jaar, in 2004 was dat nog een kwart.

Gemiddelde leeftijd bij echtscheiding steeds hoger

De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is ook gestegen. Bij mannen nam deze tussen 2004 en 2014 toe van 43 naar 46 jaar, bij vrouwen van 40 naar 43 jaar. Een steeds groter deel van de mensen die scheiden is 50 jaar of ouder. In 2014 was dat een derde, tien jaar daarvoor een vijfde. Dit komt ook doordat mensen steeds later trouwen.

Ook meer geregistreerde partnerschappen beëindigd

Het aantal geregistreerde partnerschappen dat wordt ontbonden is eveneens toegenomen. In 2014 eindigden ruim 1 800 partnerschappen in een scheiding, 16 procent meer dan het jaar ervoor. Inmiddels worden er per jaar bijna 10 duizend nieuwe geregistreerde partnerschappen gesloten. In 2004 waren dat er nog bijna 6 duizend. Het aantal samenwonenden dat de samenleving heeft beëindigd is niet meegenomen in bovenstaande aantallen.