Alimentatienormen

Alimentatienormen

Op 29 december 2015 is het rapport Alimentatienormen 2016 gepubliceerd. Dit rapport bevat aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. De Expertgroep ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de behoefte en de draagkracht voor een alimentatieberekening. Het tremarapport bestaat uit: Tremarapport versie januari 2016 Behoeftetabel 2016 Draagkrachttabel 2016 Bijlage 2016 eerste helft van het jaar Aanvaardbaarheidstoets Rapport...
Kindregelingen 2016

Kindregelingen 2016

Toeslagen en het kindgebondenbudget de kindregelingen 2016 In december wordt er via de website van de belastingdienst de hoogte van de kindregelingen 2016 kenbaar gemaakt en aangegeven wat de nieuwe bedragen voor de toeslagen zijn. U kunt vanaf nu op de website van de belastingdienst raadplegen wat de hoogte is van uw toeslagen voor het jaar 2016. Op deze website kunt u ook controleren of het inkomen wat door de belastingdienst wordt gehanteerd...
Indexatie alimentatie 2016 1,3%

Indexatie alimentatie 2016 1,3%

Indexering alimentatie Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. U vindt hier de percentages van de indexering alimentatie. Hoe wordt het percentage bepaald? Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast hetgeen wordt gepubliceerd in de staatcourant. Dit percentage hangt af van de...
Kinderbijslag en gescheiden ouders

Kinderbijslag en gescheiden ouders

Wat gebeurt er met de kinderbijslag van de kinderen na de scheiding? Wanneer u als ouders van een minderjarig kind gaat scheiden is het zaak om bij de Sociale Verzekerings Bank de SVB na te gaan hoe u zaken destijds heeft geregeld met de kinderbijslag. Het is raadzaam om tijdens het proces van uw scheiding op de hoogte te zijn wie er als “aanvrager” van de kinderbijslag bij de SVB geregistreerd staat. Zo voorkomt u vervelende...
Partneralimentatie bij samenwonen of hertrouwen?

Partneralimentatie bij samenwonen of hertrouwen?

Einde partneralimentatie bij samenwonen? Gedurende een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide partners verplicht om elkaar te onderhouden. Na het beëindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze verplichting voortbestaan. Diegene met de meeste draagkracht, betaalt na het beëindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap partneralimentatie aan de ex-echtgeno(o)te, indien deze niet zelf kan voorzien in zijn...
Omgangsregeling met grootouders

Omgangsregeling met grootouders

Omgangsregeling met grootouders Voor een kind is de scheiding van hun ouders erg ingrijpend. Maar ook bij hun grootouders kan een echtscheiding voor veel leed zorgen. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat voor 53% van de opa’s en oma’s het contact met hun kleinkinderen na een scheiding duidelijk anders is geworden. In bijna alle gevallen is er niets specifieks vastgelegd in het ouderschapsplan over de omgangsregeling met grootouders en hun...
Verplicht oudergesprek over kinderen bij een scheiding

Verplicht oudergesprek over kinderen bij een scheiding

De kinderombudsman wil dat ouders bij een scheiding verplicht een oudergesprek hebben met een deskundige over wat een scheiding met hun kind doet. Marc Dullaert, de kinderombudsman heeft op 31 maart 2014 een adviesrapport gepubliceerd met als titel: “Vechtende ouders, het kind in de knel” Hierin pleit de kinderombudsman voor verplichte mediation, verplichte scheidingseducatie aan ouders door een oudergesprek met een professional,...
Alimentatienormen

Kinderalimentatie en kindgebondenbudget uitspraak Hoge Raad

Kindgebondenbudget en kinderalimentatie Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de berekeningswijze van de kinderalimentatie en de wijze waarop het kindgebonden budget hierin moet worden meegenomen. Eind 2014 heeft de Expertgroep Alimentatienormen in de tremanormen aangegeven dat door de wijzigingen van de wet hervorming kindregelingen vanaf 2015 het kindgebondenbudget inclusief de alleenstaande ouderkop de behoefte van...
Scheiding huisdieren waar moet het huisdier heen

Scheiding huisdieren waar moet het huisdier heen

Scheiding huisdieren regelen in een omgangsregeling De scheiding huisdieren en de mogelijke regelingen. Voor de meeste bezitters van huisdieren valt zijn of haar huisdier niet onder de inboedel en kun je een huisdier niet zomaar verdelen zoals de overige zaken op de inboedellijst. Hoewel juridisch de hond, kat, cavia, vogel, konijn en alle ander huisdieren onderdeel zijn van de boedel bij een scheiding, is het mogelijk om de omgang met een...
Subsidie bij echtscheiding mediation

Subsidie bij echtscheiding mediation

Subsidie bij mediation en scheiding Wanneer u aan de onderstaande voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor een subsidie voor een mediation hetgeen toevoeging wordt genoemd. De toevoeging wordt door ons bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aangevraagd . U ontvangt binnen 2 weken bericht of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Na de mediation zal nog worden getoetst of u voldoet aan de resultaatsbeoordeling. Als u gaat scheiden wordt...