Gezamenlijk ouderlijk gezag

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht en wat houdt gezamenlijk ouderlijk gezag en eenhoofdig ouderlijk gezag bij een echtscheiding in?
Wilt u samen met ux ex-partner het ouderlijk gezag blijven uitoefenen? Heeft u het ouderlijk gezag laten registreren.

Alimentatie indexatie voor 2018 wordt 1,5 procent

Alimentatie indexatie voor 2018 wordt 1,5 procent

Alimentatie indexatie 2018 percentage bekend wettelijke indexering 2018: 1,5 procent De alimentatie indexatie voor het jaar 2018 is bekend. Als u alimentatie betaalt moet u er rekening mee houden dat per 1 januari 2018 de alimentatie moet worden aangepast. Vanaf 1 januari 2018 wordt het alimentatie bedrag verhoogd met 1,5 procent. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ieder jaar stijgt de alimentatie door...
Nieuw pensioenformulier bij echtscheiding

Nieuw pensioenformulier bij echtscheiding

Nieuw pensioenformulier mededeling bij echtscheiding Sinds 1 oktober 2017 is er een nieuw pensioenformulier te downloaden. Het pensioenformulier moet worden gebruikt voor het mededelen van een echtscheiding bij uw pensioenuitvoerder. Met dit formulier kunt u de wijze van verdeling van het ouderdomspensioen melden. Eenvoudiger In juni 2016 heeft de Tweede Kamer de motie-Van Weyenberg aangenomen. Hierin werd verzocht om de Wet VPS te evalueren....
Mediation

Mediation

Wat is mediation Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak wordt deze oplossing door de betrokkenen niet meer gezien, omdat ze zelf direct in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een MfN-Registermediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar...
Lenen aan uw kind bij een scheiding

Lenen aan uw kind bij een scheiding

Hypotheek bij echtscheiding Bij een scheiding wordt bij de verdeling van de woning door de bank altijd getoetst of het mogelijk is om op het inkomen van diegene die de woning overneemt de geldlening kan worden verstrekt. Ook al heeft u al jaren de hypotheekrente op tijd betaald en is het overnemen van de hypotheek, wegens de lagere rentestand betaalbaarder dan een huurwoning, de bank zal met uw huidige inkomen toetsen of u volgens de bancaire...
Familierechters gaan vechtscheiding anders aanpakken

Familierechters gaan vechtscheiding anders aanpakken

Rechters willen vechtscheiding voorkomen Rechters willen voorkomen dat kinderen beschadigd raken door gedrag ouders in een vechtscheiding. Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens een zogenoemde vechtscheiding. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure,...
Indexatie Alimentatie Voor Het Jaar 2017 Vastgesteld

Indexatie Alimentatie Voor Het Jaar 2017 Vastgesteld

De indexatie voor alimentatie is in 2017 2,1% Ieder jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. Dit tenzij u hierover anders luidende afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. Het indexatie percentage voor het jaar 2017 bedraagt 2,1%. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. 2,1% van het oude alimentatiebedrag Dit percentage wordt door de Minister van Justitie vastgesteld en gepubliceerd lees hier In dit artikel...
Had ik maar hulp ingeschakeld

Had ik maar hulp ingeschakeld

Hulp bij scheiden 40% van de huwelijken eindigen momenteel in een echtscheiding. En daar komt nogal wat bij kijken, vooral financieel. Bijna 600 leden van hettestpanel.nl deden mee aan een groot scheidingsonderzoek van Nationale-Nederlanden*. De opvallendste resultaten. Bijna de helft van alle ondervraagden (49%) wist vooraf niet precies hoe hij of zij de scheiding wilde aanpakken. Naast het verwerken van alle emoties vond men onder andere het...
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting Het kind woont de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. De meest voorkomende regeling bij co-ouderschap. Alleen vindt niet iedere inspecteur dit een gelijke mate waarin een kind bij beide ouders verblijft? Hierdoor zou er volgens de inspecteur van de Belastingdienst dan ook geen recht bestaan op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor beide ouders. Volgens artikel 44b van het...