Wat is mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak wordt deze oplossing door de betrokkenen niet meer gezien, omdat ze zelf direct in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een MfN-Registermediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Een groot voordeel is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun onderlinge relatie niet onnodig wordt beschadigd. Uitgangspunt voor mediation is vrijwilligheid en vertrouwen. Verder is voorwaarde dat beide partijen mee willen werken aan de mediation.

Vaak blijkt dat gezamenlijk een (creatieve) oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke- als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing en dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd. Zeker wanneer u beiden als ouder van uw kind(eren) met elkaar te maken zult blijven hebben is dit evident. Daarnaast is mediation ook goedkoper dan een procedure of een besprekingen met een of twee advocaten.
De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De uiteindelijke uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd.

Zenon Scheidingdesk en mediation

Wanneer partijen niet op een gelijkwaardige wijze met elkaar kunnen communiceren en onderhandelen is de begeleiding van een mediator noodzakelijk. Met name vwanneer kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken is mediation van grote waarde.

Als u te maken heeft met een MfN Registermediator dan heeft u te maken met een neutrale en vakbekwame conflictbemiddelaar. MfN-Registermediators hebben een erkende mediation opleiding doorlopen en houden hun kennis en vaardigheden op peil via het volgen van permanente educatie. MfN-Registermediators zijn onderworpen aan een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht.